Posted on

Wednesday

คนเกิดวันพุธ

นิสัยสุภาพ ช่างคิดช่างฝัน มีความทรงจำแม่นยำ ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย น่ารัก มารยาทกิริยาดี
เด่นเรื่องการเจรจา ติดต่อสื่อสาร
เป็นคนเก่งเลือกใช้คำพูดได้ดี รักอิสระ ชอบท่องเที่ยว มองโลกแง่ดี ขี้สงสัย
ไม่ค่อยมั่นใจ ไม่ค่อยมีระเบียบ ชอบใช้ชีวิตสบายๆ

ควรบูชา
พระวิษณุหรือพระนารายณ์ เป็นเทพแห่งความรุ่งเรื่อง มีเมตตากรุณา มีหน้าที่ปกปักรักษาโลกมนุษย์และสรรพสิ่ง ทุกชีวิตให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย และอยู่อย่างสงบสุข

สีที่เป็นมงคล
สีเขียว เขียวตองอ่อน สีเขียวโศก เขียวมรกต หินมาลาไคต์ หยก