Posted on

Tuesday

คนที่เกิดวันอังคาร

นิสัยมีความเข้มแข็งอดทนต่องานหนัก ชอบการแข่งขัน สู้ชีวิต กล้ามาก จนบางทีเกินไป สามารถทำงานบุกเบิก
รับภาระหนักๆได้ดี มีความเพียรมานะพยายามสูง ไม่ยอมคนและ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง ไม่กลัวใคร ไม่ค่อยมีความอดทน
มีความเป็นนักเลง ไม่ค่อยรอบคอบ เก่งในการู้สถานการณ์เฉพาะหน้า และเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี โกรธแรง เปิดเผย

ควรบูชา
พระขันธกุมาร ถือเป็นเทพเจ้าแห่งการรบ บูชาเพื่อขอให้มีสติปัญญาดั่งนักรบ
ให้มีจิตใจเข้มแข็งฝ่าฟันเรื่องหนักๆ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

สีที่เป็นมงคล
สีชมพู สีกุหลาบ โรสควอตซ์ สีกลีบบัว สีปูน โทนชมพูได้หมด แก้วโกเมน