TRACK AND TRACE :

แจ้งโอนก่อน 6 โมงเย็นจัดส่งวันถัดไป หลัง 6 โมงจัดส่งอีก 2 วันถัดไป (เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์กรณีส่งแบบลงทะเบียน ทางร้านจะไม่มีบริการติดตามพัสดุให้นะคะ

tracking จะอยู่ใน email จากทางร้าน หัวข้อ “บันทึกเพิ่มเติม”

ตรวจสอบสถานะสินค้า