Posted on

Thursday

คนเกิดวันพฤหัสบดี

นิสัยเป็นคนชอบเรียนรู้ ชอบการศึกษาหลายแขนง วิชาการ ศาสตร์ต่างๆ ศิลปะงานช่างต่างๆ เคร่งศีลธรรมชอบศาสนา
ใจบุญใจกุศลโอบอ้อมอารี พูดจาน่าเชื่อถือ เป็นที่เคารพของคนอื่น เป็นคนมีความรู้มีหลักการ
มักถูกเลือกให้เป็นที่ปรึกษาของคนหลายคน แต่มีความจู้จี้ขี้บ่น
และนิสัยเหมือนคนแก่ เปลี่ยนแปลงตัวเองยาก รักความยุติธรรม สมถะไม่ฟุ้งเฟ้อ ชอบสันโดษ

ควรบูชา
พระแม่สุรัสวดี เพื่อขอความเจริญก้าวหน้าในศิลปวิทยาการ ดนตรี เป็นเทวีผู้อุปถัมภ์ความรู้
พระแม่เปรียนเสมือนครูของศิลปทุกแขนง

สีที่เป็นมงคล
สีแสด สีส้ม สีจำปา สีไพรขมิ้น อำพัน บุศราคัม พลอยสีส้ม โทนสีเหลือง สีทอง