Posted on

Sunday

คนเกิดวันอาทิตย์

นิสัยมีความเป็นผู้นำ รักพวกพ้อง รักความยุติธรรมและความสำเร็จเด่นเหนือคนอื่น ชอบหรูหรา สติปัญญาดี ต้องเป็นที่หนึ่ง ฉลาด ทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆเรื่องๆ รู้อะไรต้องรู้จริงและต้องทำให้ได้ ไม่ค่อยยอมใคร โทสะจริตแรง

ควรบูชา
พระศิวะ เป็นเทพแห่งการขับไล่สิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดี เพื่อให้เกิดความดีงามและศิริมงคล

สีที่เป็นมงคล
สีทับทิม สีแดงเพลิง แดงอิฐ พลอยแดง สีทอง อะไรที่วาวๆมีประกายแวววาว เครื่องประดับรัสมีแฉกๆ