Posted on

หน้ากากที่คุณใช้ ปลอดภัยแล้วพอหรือไม่?

ผลการวิจัยพบว่าหน้ากากส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดทั่วไปในประเทศอังกฤษ(และในประเทศไทยก็น่าเช่นกัน) สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้เพียงแค่ 7% เท่านั้น

Which? องค์กรอิสระในประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิจัยเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากผ้าแบรนด์ต่างๆทีวางขายขณะนี้ว่าแต่ละแบรนด์ มีคุณสมบัติ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยเน้นที่คุณสมบัติในการคัดกรองเชื้อแบคทีเรีย และความสะดวกของการหายใจ

Whick.UK ได้ทำการทดสอบุณภาพ หน้ากากผ้าจากแบรนด์ดังในท้องตลาด(อังกฤษ) อาทิ เช่น Asda, John Lewis, Boots, Ocado และ Asos

หน้ากากผ้ายี่ห้อดีที่สุดอันดับหนึ่งคือ หน้ากากผ้าจาก แบรนด์ NEQI และ Ethics Great British ( Bags of Ethics)

หน้ากากที่คุณภาพค่อนข้างต่ำได้แก่ แบรนด์ Etiquette, Termin8 Lightweight Breathable, และที่แย่สุดคือ ยี่ห้อ Asda ซึ่งปัจจุบันถูกแจ้งปรับและให้ถอดสินค้าออกจากท้องตลาดแล้วค่ะ

ต้องยอมรับว่าหน้ากากอนามัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราทุกคนไปแล้วจะต้องใส่ทั้งทีก็ใส่ให้สวยงามได้ หน้ากากผ้า NEQI หน้ากากที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศอังกฤษ ด้วยยอดขายถล่มทลาย และได้รับการยอมรับจาก which ให้เป็นหน้ากากที่ปกป้องที่ดีที่สุด ผ้าสามชั้น แต่ไม่อึดอัด สวยงาม เชฟวีเคิฟรองรับกับใบหน้าได้แนบสนิท ปลอดภัย

โดยสวมทับหน้ากากอนามัยไว้เป็นชั้นที่สองตาม WHO

แนะนำขอให้ทุกๆคนปลอดภัยจากวิกฤติโควิดกันนะคะ