Posted on

Monday

คนที่เกิดวันจันทร์

นิสัยมีความละเอียดอ่อน อุปนิสัยคล้ายผู้หญิง คือ อ่อนโยน มีความเป็นแม่ ละเอียดอ่อนไหว อ่อนหวาน รักสวยรักงาม ขี้น้อยใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนบางครั้งนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเอง จริตมารยาทน่ารัก มีความเป็นแม่สูง

ควรบูชา
พระแม่อุมา เป็นเทพแห่งความสำเร็จ อำนาจบารมี วาสนา ความอุดมสมบูรณ์ ความรักและการอุทิศตน

สีที่เป็นมงคล
สีเหลืองนวล ครีม เหลืองมะนาว ดอกกระดังงา เหลืองไข่ไก่และสีขาว สีมุก หินไหมทอง ไข่มุก เพชร เครื่องเงิน