Posted on

ทำไมต้องใช้ แผ่นซิลิโคนแทนมาสก์ชีท

เหตุผลแรกเลยคือ ซิลิโคน สามารถเก็บกักสารบำรุงได้ยาวนานกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีพิเศษ บรรจุสารไฮยาลูรอนนิก เพียวๆเข้าไปภายใต้เนื้อซิลิโคน และสารบำรุงเหล่านั้นจะซึมออกมาเมื่อแผ่นมาสก์สัมผัสผิวโดยตรงเท่านั้น ทำให้สารบำรุงไม่รั่วไหลออกไปในอากาศระหว่างใช้ และซึมเข้าผิวหนังโดยตรง บำรุงได้ล้ำลึกกว่า

แผ่นซิลิโคนมีความหนึบ สามารถติดได้แนบสนิทกับผิวสามารถทำกิจกรรมอื่นได้ขณะมาสก์ผิว ไม่ต้องอยู่นิ่งๆ หรือนอนราบ เพราะกลัวแผ่นมาสก์หลุด!!! สารไฮยาที่บรรจุภายใต้แผ่นซิลิโคนซึมเข้าผิวได้เต็มๆ ไม่ผ่านอากาศเลย

ใช้ซ้ำได้ 3 ครั้ง!! ด้วยปริมาณไฮยาที่บรรจุเข้าไปแน่นๆ ประกอปกับอัตราการรั่วไหลมีน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย ทำให้ปริมาณที่ใส่ไว้ สามารถใช้ได้ถึง 30 ครั้ง (ครั้งละ1ชั่วโมง) สามารถทำความสะอาดง่ายๆ ด้วยน้ำเปล่าหรือสบู่อ่อนๆ แล้วเก็บใส่ซองเหมือนเดิม

ลดการสร้างขยะให้กับโลก ด้วยการใช้แบบ ใช้แล้วทิ้ง อีกทั้งซิลิโคนเป็นวัสดุ ที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม